Aikido pre deti

Jikishinkai Schiavone dojo v Bratislave ponúka od roku 2019 kurzy Aikida pre deti. Kurzy prebiehajú každý štvrtok v dvoch skupinách: skupina pre deti od 6 do 9 rokov a skupina pre deti od 10 do 13 rokov. Kontaktujte nás na našom emaile (info@aikido-bratislava.sk) alebo sa príďte pozrieť na nejakú hodinu Aikida.Aikido deti

Aikido je tradičné japonské bojové umienie, ktorého ústrednou myšlienkou je predchádzanie a riešenie konfliktov nenásilnou formou. Aikido môžu praktizovať všetci bez ohľadu na vek, pohlavie a silu. Na hodinách Aikida sa deti učia základným pohybovým zručnostiam, správnemu držaniu tela a ohľaduplnosti voči partnerovi. Deti sa učia súdržnosti a etike. Získavajú tiež sociálne kontakty so svojimi rovesníkmi ale aj so staršími či mladšími deťmi.

Tréningy

Štvrtok

15:45 - 16:30 Aikido Deti 6-9 rokov

16:45 - 17:30 Aikido Deti 10-13 rokov

Tréningy prebiehajú v centre Bratislavy na ulici Štetinova 1. Priestory sa nachádzajú na križovatke ulíc Štetinova a Panenská.

Dohovoríme sa slovensky, nemecky, anglicky a taliansky.

Sledujte nás